คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

GFNY ยินดีเปิดรับทุกคน

GFNY เปิดบุคคลทั่วไปผู้มีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งนักกีฬาอาชีพ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมในหลากหลายสนามและสถานที่ ไม่ต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือกใดๆ เพียงลงทะเบียนผ่านเวบไซต์ gfny.cc/user/register หรือ เวบไซต์หลักในแต่ละสนามได้เช่นกัน

การปั่นจักรยานทางไกลทรหด เป็นหัวใจหลักของ GFNY ซึ่งมีทั้งประเภทการแข่งขันเพื่อคว้าถ้วยรางวัล และปั่นเพื่อวัดศักยภาพร่างกายให้ผ่านขีดจำกัดของเวลาที่กำหนดบนเส้นทางแข่งข้น (cut-off) ดังนั้น กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อคุณ และคุณมีโอกาสวัดใจตัวเองได้กับเรา

กิจกรรม GFNY แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้:  ระยะทางไกลและระยะทางกลาง เป็นการปั่นจักรยานเพื่อวัดศักยะภาพร่างกาย ไม่มีการแข่งขัน ถ้วยรางวัล หรือ แบ่งรุ่นอายุเพื่อจัดอันดับ แต่ผลการแข่งขันยังคงประเมินด้วยระบบจับเวลาเป็นการปั่นแข่งขันเพื่อคว้าถ้วยรางวัล มีีการแบ่งรุ่นอายุเพื่อจัดอันดับ และวัดผลจากระบบจับเวลา

ร่วมกิจกรรมกับเรา GFNY โดยไม่ต้องมีใบรับรองจากสมาคมกีฬาใด ยกเว้นบางสนาม ซึ่งมีข้อบังคับให้แสดงสถานะภาพการรับรองทางอาชีพกีฬาระดับท้องถิ่น หรือ นานาชาติ เช่น UCI License เพื่อการวัดผลแข่งขันที่ได้มาตรฐาน แต่ในบางสนาม เช่น อนุโลมให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครแค่เพียงใบรับรองสุขภาพ เพื่อขอใช้สิทธิ์ใบรับรอง 1 วันแข่งขัน

ลงทะเบียน

คุณจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเพื่อเข้ารอบคัดเลือก Coral ในสนาม GFNY หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ และลงทะเบียนในการแข่งขันที่ต้องการแล้ว ถือว่าได้เสร็จสิ้นกระบวนการ หมายเหตุ ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้ารอบคัดเลือก Corral ภายใน 21 วัน ก่อนวันแข่งขัน

สิทธิ์พิเศษ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ปล่อยตัวหน้าเส้นในพื้นที่ Corral ทุกสนาม GFNY ทั่วโลก

ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับการจัดอันดับในรุ่นอายุตามผลแข่งจากชิพจับเวลา (Chip Time) การจัดอันดับประเภททั่วไปใช้ผลเวลาปล่อยตัว (Gun Time) และนักกีฬาทีที่มีผลเวลาปล่อยตัว (Gun Time) เร็วกว่า อาจจะเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นออกตัวช้ากว่าจากเวลาปล่อยตัว (Gun Time) แต่ในความเป็นจริงแล้วจะมีผลชิพจับเวลาที่เร็วกว่า

ตรวจสอบสถานะการผ่านเกณฑ์ผู้เข้ารอบคัดเลือกได้ที่บัญชี GFNY.cc ของคุณ

Qualification calculation

ผู้ชนะชาย/หญิง ประเภทบุคคลทั่วไป 3 อันดับแรก
ผู้เข้าเส้นชัย ในแต่ละรุ่นอายุจาก 10% อันดับแรก
 ผู้เข้าเส้นชัย ในแต่ละรุ่นอายุจาก 20% อันดับแรกสนามระดับภูมิภาคและสนามชิงแชมป์โลก
อย่างน้อย 1 คนในแต่ละรุ่นอายุ
กรณีคำนวณแล้วตกเศษ .5 หรือมากกว่า เช่น มีผู้เข้าเส้นชัย 15 คน และผู้เข้าเกณ์ 10% ผู้เข้าเส้นชัย 2 อันดับแรกในแต่ละรุ่นอายุจะได้รับสิทธิ์ผ่านการคัดเลือก

การรับรองคุณสมบัติประเมินจากผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการซึ่งผ่านการตัดสินจากกรรมการแล้ว และไม่ใช้ผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการเพื่อรับรองสิทธิ์  ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการมักจะประกาศหลังวันแข่งขัน 1-2 สัปดาห์ ซึ่งในการแข่งขันใหญ่หลายสนามอาจใช้เวลา 2 สัปดาห์ หรือมากกว่าในการประกาศรับรองผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ดังนั้น โปรดติดตามข่าวสารการทางอีเมล หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด

อายุสิทธิ์เข้ารอบคัดเลือกของผู้เข้าแข่งขัน

สิทธิ์มีอายุ 380 วัน และติดตามระยะเวลาการรับรองได้ในบัญชี gfny.cc ของคุณ หากคุณลงแข่งในสนามอื่นๆ ระหว่างได้รับรองสิทธิ์ และไม่ผ่านเกณฑ์จากสนามนั้น สถานะสิทธิ์ดังกล่าวยังเดิม กรณีสนามนั้นคุณผ่านเกณฑ์อีกครั้ง สิทธิ์นี้จะได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 380 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์รับรองสนามล่าสุด

การขอรับสิทธิ์แข่งประจำสนามแบบพิเศษ

หากไม่เคยเข้าร่วมแข่งขันกับ GFNY คุณสามารถยื่นผลแข่งขันสนามในอดีต เพื่อขอรับสิทธิ์ปล่อยตัวในกลุ่ม Qualifier Corral ได้ตามเกณฑ์ดังนี้
 
1. ใบอนุญาต UCI Pro หรือ ใบรับรองสถานะจาก สหพันธ์ หรือ สมาคมกีฬาแห่งชาติ ในประเภทนักกีฬาสมัครเล่น และ
2. ยังลงแข่งขันในประเภทนั้นเป็นประจำและต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรุณาส่งภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว รวมทั้ง ผลการแข่งขันในปีนี้ หรือ ปีที่แล้ว ไปยังผู้จัดสนาม GFNY ที่คุณจะลงแข่งขันเพื่อรับการพิจารณาต่อไ

เมื่อผ่านการพิจารณา คุณจะได้รับสิทธิ์ One-time Qualification เพื่อเข้าปล่อยตัวในกลุ่ม Corral สนาม GFNY ถัดไปของคุณ

ในกรณีพื้นที่จำกัด GFNY สงวนสิทธิ์การจัดสรรพื้นที่แถวหน้าเพื่อปล่อยตัวกลุ่ม Corral ให้ผู้ถือสิทธิ์จากขั้นตอนคัดเลือกตามมาตรฐานปกติในก่อน ผู้ยื่นสิทธิ์เกณฑ์พิเศษข้างต้น

การจัดลำดับพื้นที่การปล่อยตัว

หมายเลขแข่งขันจะกำหนดตามประเภทของการแข่ง สิทธิ์รับรอง รุ่นอายุ และระยะทางแข่งขัน พื้นที่การปล่อยตัว Corrals จะได้รับการจัดสรรตามเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น คุณอาจจะได้ปล่อยตัวกับก๊วนเดียวกัน ในแถวหน้าหากได้รับเกณฑ์เดียวกัน หากสิทธิ์แตกต่างกันและคุณได้รับพื้นที่ปล่อยตัวแถวนั้น เพียงคนเดียว คุณได้รับสิทธิ์ย้ายไปรวมก๊วนเพื่อนได้ในแถวหลัง แต่ก๊วนเพื่อนจะไม่อาจใช้สิทธิ์ร่วม “กระโดด” ข้ามไปแถวหน้าเช่นเดียวกับคุณได้ กรณีฝ่าฝืน ปรับโทษเวลาเพิ่ม 10 นาที 

การแข่งขันชิงแชมป์ GFNY

หากคุณเป็นผู้ชนะรุ่นอายุ ในจำนวน 20% อันดับต้นของสนาม GFNY ระดับภูมิภาค หรือ ประเภทระยะทางไกลในสนามชิงแชมป์โลก คุณจะได้รับสิทธิ์ Qualifier Corral ในทุกสนามแข่งถัดมาของ GFNY ซึ่งมีอายุเวลา 380 วัน

 ผู้ชนะประเภททั่วไป ชาย/หญิง  ของสนาม GFNY ระดับภูมิภาคจะได้รับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรงแรม และสิทธิ์ลงแข่งขังชิงแชมป์ GFNY นิวยอร์ค ซึ่งเป็นโอกาสในการคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศของสนามสุดยอดมงกุฏแห่งปี

Partners - Global