ประเภทแข่งขัน

ระยะทางไกล

นักปั่นที่ลงสมัครประเภทระยทางไกลจะได้เข้าแข่งขันในแต่ละรุ่นอายุ โดยผลการแข่งจะได้รับการจัดอันดับกลุ่มทั่วไปและกลุ่มรุ่นอายุ ซึ่งการจัดอันดับนี้จะมีให้เฉพาะนักปั่นระยะทางไกลเท่านั้น

ผลแข่งกลุ่มทั่วไปจัดอันดับจากเวลาปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ (Gun Time) ผลแข่งกลุ่มรุ่นอายุจัดอันดับจากเวลาชิพของแต่ละคน (Chip Time

การจัดรุ่นอายุของผู้เข้าแข่งขัน คำนวณจากปีเกิดเท่านั้น

 ประเภทเดี่ยว

การแข่งขันแบ่งตามรุ่นอายุและเพศ ซึ่งนับรวมกรณีที่มีผู้แข่งขันเพียง 1 คน 1 เพศ ต่อรุ่นอายุ

 •  ชาย/หญิง ทั่วไป
 • ชาย/หญิง อายุ 18-34 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 35-39 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 40-44 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 45-49 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 50-54 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 55-59 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 60-64 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 65-69 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 70-74 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 75-79 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 80 ปีขึ้นไป

นักปั่นประเภทเดี่ยวสามารถควบแข่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งได้ในงานแข่งขันเดียวกัน

ประเภททีม

ผู้สมัครประเภทเดี่ยวสามารถลงสมัครแข่งขันเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งได้ โดยกรอกชื่อทีมชื่อเดียวกันระหว่างสมัคร ซึ่งจะได้รับการจัดอันดับเป็นทีมเดียวกัน 

 •  ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกนักปั่นต่อหนึ่งทีม
 • ผลเวลาที่ดีที่สุดของสมาชิกในทีม 4 คนแรก จะได้รับการรวมผลและนำไปจัดอันดับในผลแข่งประเภททีม
 • ผลเวลาแข่งของสมาชิกที่เหลือในทีม จะเรียงจากเวลาที่เร็วที่สุดไปยังช้าที่สุด และแบ่งเป็นทีมละ 4 คนเช่นกัน โดยชื่อแต่ละทีมจะเพิ่มตัวอักษรตามลำดับ  เช่น Team Go Fast A, Team Go Fast B, Team Go Fast C เป็นต้น
 • สมาชิกประเภททีมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภทเดี่ยวในกลุ่มอายุของตนเอง
 • ทีมที่ทำเวลาดีที่สุด 3 อันดับแรก จะได้รับการประกาศชื่อและรับรางวัลบนเวที 

คุณสามารถแก้ไขชื่อทีมผ่านระบบออนไลน์ ได้ก่อนวันแข่งขัน 21 วัน โดยล็อกอินเข้าแอคเค้าท์ gfny.cc หรือ หากคุณไม่สามารถแก้ไขชื่อได้ทันก่อนวันแข่งขัน 21 วัน ไม่ต้องกังวล มายังจุดลงทะเบียน/แก้ไขข้อมูลในวันงาน ทีมงานสามารถแก้ไขข้อมูลให้คุณได้

ประเภททีมผสมคู่ชายหญิง

การแข่งขันประเภททีมผสมคู่ชายหญิง จับคู่ระหว่างชายและหญิง เพศละ 1 คน เข้าแข่งขันตลอดรายการ ทีมผสมคู่ชายหญิงเป็นการแข่งขันที่แยกออกจากประเภทเดี่ยว และประเภททีม 4 คน 

เนื่องจากเป็นการยากในการจับคู่แข่งขันชนิดนี้ เพราะต้องใช้ความทัดเทียมกันทั้งด้านทักษะ ความพร้อมของร่างกาย การผลักและดึง การจัดการช่องลม และการได้รับอนุญาติให้ส่งสัญญาณระหว่างการแข่งให้กันและกันได้ ดังนั้นการแข่งขันประเภททีมผสมคู่ชายหญิงจึงไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบหรือจัดอันดับร่วมกับการแข่งขันประเภทเดี่ยวได้ 

ทั้งนี้นักปั่นทั้ง 2 คน ต้องเข้าเส้นชัยในห้วงระยะเวลาไม่ห่างเกินกว่า 30 วินาที มิฉะนั้นจะถูกปรับออก (DQ) เนื่องจากมีกฎที่ยินยอมให้มีการช่วยเหลือกันระหว่างแข่งขันได้   ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์งดเปลี่ยนประเภทแข่งขันเป็นประเภทอื่นในวันแข่งขัน 

นักปั่นทีมคู่ผสมชายหญิงจะได้ปล่อยตัวพร้อมกันในพื้นที่เฉพาะกลุ่มปล่อยตัว corral ยกเว้นผู้ถือบัตรนักปั่นวีไอพีจะได้รับสิทธิ์ปล่อยตัวเฉพาะในพื้นที่ปล่อยตัวนักปั่นวีไอพี นักปั่นที่ได้รับสถานะสิทธิ์คุณสมบัติเข้าแข่ง (Qualifier status) จะไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษในพื้นที่ปล่อยตัว corral หากลงแข่งขันในประเภททีมผสมคู่ชายหญิง 

ผลการแข่งขันทีมผสมคู่ชายหญิงจะได้ไม่ได้รับการจัดในกลุ่มสถานะสิทธิ์คุณสมบัติเข้าแข่ง (Qualifier status) ซึ่งจะจัดอันดับผลแข่งขันเฉพาะประเภทเดี่ยวเท่านั้น หากคุณต้องการผลแข่งขันในกลุ่มนี้ คุณต้องลงแข่งขันในประเภทเดี่ยว

ทีมผสมคู่ชายหญิง แบ่งรุ่นอายุออกเป็น 2 กลุ่ม : ซับ 90 และ 90 & โอเวอร์

รุ่นอายุของคุณคำนวณจากปีเกิดหรืออายุ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม ในปีที่จัดงานแข่งขัน โดยนำอายุของนักปั่นทั้ง 2 คนมาบวกรวมกัน หากผลรวมคือ 89 หรือน้อยกว่า นักปั่นจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มซับ 90 หากผลรวมอายุของนักปั่นทั้ง 2 คนเท่ากับ 90 หรือ มากกว่า นักปั่นจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 90 & โอเวอร์ 

ทีมผสมคู่ชายหญิง นักปั่นจะได้รับเบอร์คล้ายกัน โดยปกติจะเป็น A&B ตามด้วยเบอร์เดียวกัน กรณีมีเหตุสุดวิสัยและต้องการเปลี่ยนเบอร์ในนาทีสุดท้าย แต่เบอร์ A&B ได้ถูกใช้ไปครบแล้ว ผู้จัดจะจัดเบอร์แข่งอื่นที่คล้ายกัน เช่น 95 คู่กับ 195 หรือ 280 คู่กับ 380 เป็นต้น หรือเลขเรียงต่อกัน เช่น 801 คู่กับ 802 เป็นต้น เพื่อให้ช่วยระบุประเภทแข่งได้ชัดเจน ง่ายต่อการแสดงตนเพื่อช่วยเหลือคู่หูระหว่างแข่งตามกติกาที่ได้รับเป็นพิเศษ 

ระยะทางกลาง

เป็นการปั่นจักรยานแบบไม่เน้นแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันระยะทางกลางจะได้รับผลเวลารวมตัวเอง ไม่มีการจัดอันดับและแบ่งรุ่นอายุ  แต่จะจัดตามลำดับตัวอักษรของชื่อผู้เข้าเข้าแข่งขันแทน 

หากคุณต้องการผลแข่งซึ่งจัดอันดับตามกลุ่มอายุ โปรดลงแข่งขันในระยะทางไกล

การแก้ไขประเภทการแข่งขัน, ข้อมูลและระยะทาง

ในระหว่างการสมัคร คุณสามารถเลือกระยะแข่งขัน (ทางไกล หรือ ทางกลาง), ประเภท (เดี่ยว หรือ ทีม / ชาย หรือ หญิง), ชื่อทีม, ขนาดเสื้อปั่นจักรยาน, ประเทศถิ่นพำนักและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 

การแก้ไขออนไลน์: คุณสามารถแก้ข้อมูลการสมัครบางส่วนได้ก่อนวันแข่งขัน 21 วัน โดยล็อกอินเข้าแอคเค้าท์ gfny.cc เพื่อแก้ไขรายละเอียด

กรณีขัดข้องไม่สามารถแก้ไขได้และต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อเรา ที่นี่ contact us

การแก้ไขข้อมูลในวันแข่งขัน : หากคุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายในกำหนดเวลาก่อนงานแข่งขัน 21 วัน ไม่ต้องกังวัล มาที่จุดลงทะเบียน/แก้ไขข้อมูล เราสามารถดำเนินการแก้ไขประเภทการแข่งขัน/ข้อมูล/ระยะทางให้คุณได้ในวันงา

หากเสื้อปั่นจักรยานขนาดไม่พอดี สามารถเปลี่ยนเสื้อได้ที่จุดเปลี่ยนไซส์เสื้อ ทีมงานจะช่วยหาขนาดทีเหมาะกับคุณทันที

คุณสามารถเปลี่ยนระยะการแข่งขันได้แม้ขณะอยู่บนเส้นทางปั่น เรามีระบบจับเวลาประจำจุดต่างๆตลอดเส้นทาง เมื่อคุณผ่านแต่ละจุด ชิพจับเวลาบนจักรยานของคุณจะสามารถตรวจจับได้ว่าคุณกำลังปั่นไปยังเส้นทางไหน

แม้คุณจะสมัครแข่งขันในประเภทระยะกลางแต่คุณกำลังสนุกและอยากไปต่อในระยะทางไกล คุณก็สามารถทำได้ทันที หรือ ในทางกลับกันแม้คุณสมัครแข่งขันประเภทระยะทางไกลแต่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถไปต่อได้ คุณสามารถเปลี่ยนไปยังระยะกลางได้ ทีมจับเวลาสามารถตรวจสอบระยะทางที่บันทึกโดยชิพจับเวลาและปรับเปลี่ยนประเภทการแข่งขันไปยังระยะที่คุณปั่นจริง

GFNY เปิดรับนักปั่นมืออาชีพ

นักปั่นมืออาชีพเป็นที่ต้อนรับในทุกสนามแข่งขัน GFNY ในหลากหลายประเทศ ซึ่งอาจมีข้อบังคับตามระเบียบขององค์กรกีฬาท้องถิ่นบังคับใช้ หรือ กติกาของสหภาพกีฬาปั่นจักรยานนานาชาติ (Union Cycliste Internationale: UCI) ปัจจุบันนักปั่นมืออาชีพได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในประเภททั่วไปจำนวน 2 สนาม/ปี

ในระหว่างการจัดงาน 4 ปีแรก (ค.ศ.2011-2014) GFNY เปิดรับเฉพาะนักปั่นสมัครเล่นและอดีตนักปั่นมือชีพ ซึ่งปลดระวางจากใบรับรองมืออาชีพมาแล้วอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้นแชมป์ประจำสนามในห้วงเวลาดังกล่าวจึงมีแต่อดีดโปรอาชีพ หรือ นักปั่นมืออาชีพที่เลือกจะไม่รับใบรับรองมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้ GFNY ได้พิจารณาจากผลการแข่งขันและประวัติผู้เข้าร่วมงาม จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดรับนักปั่นมืออาชีพเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ ค.ศ.2015

GFNY มีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจต่อนักปั่นที่เข้าร่วมแข่งขันในทุกสนาม ไม่ว่าเค้าเหล่านั้นมาเพื่อคว้าชัยชนะ, มาเพื่อทำลายสถิติตนเอง หรือ มาเพียงเพื่อเข้าเส้นชัยให้ทันเวลาคัทออฟ GFNY เป็นสนามแข่งขันและทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมหมุนกงล้อจักรยานหน้าเส้นปล่อยตัว 

มืออาชีพ 1 วัน
งานแข่งขันของ GFNY มีรูปแบบการแข่งขันกีฬาเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่นเดียวกับ วิ่งมาราธอน และ ไตรกีฬา นักกีฬาในรุ่นอายุต่าง ๆ แบ่งปันพื้นที่ปล่อยตัว เส้นทางแข่งขันและอิ่มเอมใจกับความสำเร็จหลังเส้นชัยร่วมกับนักกีฬามืออาชีพและนักปั่นชั้นนำ

แนวคิดสัมผัสประสบการ์เป็น"มืออาชีพ 1 วัน" หรือ Be a Pro for a Day หมายถึงรวมถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับประสบการณ์วันแข่งเช่นเดียวกัน ตั้งแต่ การประเมินผลแข่งด้วยระบบจับเวลา การควบคุมเส้นทางและงานจราจร และได้รับงานบริการคุณภาพจากทีมผู้จัดที่มีประสบการณ์สูง รวมทั้งการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ปล่อยตัวจากแถวหน้าถึงหลังแถว

เนื่องด้วยผลแข่งกลุ่มทั่วไปจัดอันดับจากเวลาปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ (Gun Time)  และผลแข่งกลุ่มรุ่นอายุจัดอันดับจากเวลาจากชิพของแต่ละคน (Chip Time) ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการจึงมีความเที่ยงธรรมต่อนักกีฬาในทุกระดับความสามารถ นักปั่นมือสมัครเล่นในกลุ่มอายุก็จะได้รับประสบการณ์แข่งขันเช่นเดียวกับมืออาชีพในวันแข่งขันและสามารถตั้งเป้าหมายที่ต้องการได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับเช่นเดียวกับนักปั่นมืออาชีพในระหว่างการแข่งขันนี้ 

ผลแข่งกลุ่มทั่วไปจัดอันดับจากเวลาปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ (Gun Time) ผลแข่งกลุ่มรุ่นอายุจัดอันดับจากเวลาชิพของแต่ละคน (Chip Time)

GFNY ยินดีต้อนรับนักกีฬาทุกระดับความสามารถ โอกาสที่คุณจะแข่งขันแข่งเคียงบ่าเคียงไหล่นักกีฬามืออาชีพและนักปั่นชั้นนำบนเส้นทางจักรยานเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกงานแข่งขัน GFNY พิเศษกว่าใคร 

ความเป็นมาเพิ่มเติม
20 ปีที่แล้ว นักปั่นมืออาชีพที่มีใบรับรองสามารถหาเลี้ยงตนเองได้จากการล่ารางวัลในสนามแข่ง แต่สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนในช่วงทศวรรษ 90 เมื่อนักปั่นมือสมัครเล่นแนวหน้าเริ่มขยับเข้ามาถือใบรับรองมืออาชีพมากขึ้น ปัจจุบันหลังจากผ่านมา 25 ปี นักปั่นมืออาชีพต้องทำงานประจำเพื่อเสริมอาชีพปั่นจักรยานให้คงอยู่ โอกาสได้เข้าแข่งสนามปั่นระยะทางไกลก็น้อยลงเนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัด และการจัดงานปิดตัวลงหลายสนามเพราะต้นทุนการจัดงานสูงเกินเดินต่อไปได้ ในขณะที่การปั่นมาราธอนทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น นักปั่นมากประสบการณ์แต่ไม่มีใบรับรองจึงมุ่งความสนใจไปยังงานเหล่านั้น มีนักปั่นมากมายที่ทุ่มเทชีวิต 100% เพื่อการปั่นแม้จะไม่ได้รับใบรับรอง GFNY จึงเสนอการแข่งขันที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมแข่งขันกันได้ แข่งขันกับเพื่อนปั่น แข่งขันกับเวลาและแข่งขันกับตนเอง 

นักปั่นทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพต่างตบเท้ารอปล่อยตัวพร้อมกันหน้าเส้นในสนามวิ่งและสนามแข่งไตรกีฬา ตัวอย่างเช่น นิวยอร์ค มาราธอน ซึ่งจะขาดนักวิ่งแนวหน้าที่จะมาสร้างสถิติสุดติ่งไปไม่ได้และไม่อาจดำรงค์อยู่ต่อมาอย่างยาวนานได้ถ้าขาดนักวิ่งมือสมัครเล่นที่มีความมุ่งมั่น กีฬาปั่นจักรยานนั่นมีปัจจัยที่ต่างกัน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กีฬาชนิดนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มชนชั้นสูงซึ่งรักกีฬา และได้นำเอารถบริการส่วนตัวขับตามกลุ่มนักปั่น เมื่อ GFNY เปิดให้มีการแข่งประเภททีม จึงมีกติกาห้ามใช้รถบริการส่วนตัวขับตามกลุ่มนักปั่นทีม หรือ นักปั่นเดี่ยว เนื่องจากจะเป็นการเอาเปรียบเพื่อนนักปั่นด้วยกันและอาจก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนน และผลการแข่งขันจะไม่มีความยุติธรรมเช่นกัน 

สำหรับนักปั่นมืออาชีพและนักปั่นชั้นนำ การเข้าร่วมแข่งในสนาม GFNY เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ตั้งแต่ระยะทางที่ยาวไกล, ความท้าทายของสนาม, กลุ่มผู้เข้าแข่งที่หลากหลาย อีกทั้งยังเปิดสนามทั่วโลกที่มีจำนวนมากกว่า 12 แห่งในแต่ละปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักปั่นมืออาชีพและนักปั่นชั้นนำมาร่วมพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกาย เผยความสามารถ และแข่งขันตามมาตรฐานการจัดงานและเส้นทางระดับสากล ร่วมกับนักกีฬาที่มีศักยภาพทัดเทียมกัน โอกาสสำคัญเหล่านี้ไม่เพียงดีต่อตัวนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นการร่วมพัฒนาวงการกีฬาท้าทายศักยภาพอีกด้วย (อ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ อนาคตของนักปั่นมือชีพ) ก้าวข้ามกับดักความจำเจของรูปแบบเดิม ๆ สู่นวัตกรรมที่ดีกว่า 


*ตามประกาศกฎกติกาของ GFNY เรื่องเงื่อนไขการรับสมัคร ตัวอย่างเช่น

2.1 ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป GFNY สงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนใบสมัครและเวลาปิดลงทะเบียน
2.2 นักปั่นที่รับคำสั่งห้ามลงแข่งจากสมาคมใดๆ จากกรณีการฝ่าฝืนกฎใช้สารกระตุ้นระหว่างแข่งขัน GFNY สงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนแข่งขัน นักปั่นที่ผ่านพ้นช่วงงดลงแข่งแล้ว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่จะไม่ได้รับผลเวลาการแข่งขันและต้องอยู่ในตำแหน่งรั้งท้ายที่จุดปล่อยตัว

Partners - Global