Poäng och ranking

Tidtagning

Varje tävlande är utrustade med chip för tidtagning från start till mål.

I vissa lopp kan målgången för tidtagning vara på annan plats än var loppets avslutande festligheter sker av banlogistiska skäl. Målgången för tidtagning är vanligtvis platsen där du hämtar din medalj, tar ditt målgångsfoto och den plats där det serveras vatten, läsk och snacks. Festligheterna efter loppet inkluderar måltid och återhämtningszon med familjens fotovägg, prisutdelning, cykelparkering, GFNY-butik och medaljutdelning för cyklister som avslutat flera lopp. Vi rekommenderar att din familj väntar på dig på platsen för festligheterna efter loppet.

Din biljett är ditt inträde i loppet, oavsett vilken distans du fullföljer. Du kan ändra din tävlingsdistans även under loppet. Det finns olika kontrollpunkter längs banan. När du passerar olika kontrollpunkter upptäcker tidtagningschipet på din cykel vilken bana du åker. Du kommer att klassificeras under distansen du genomfört automatiskt, oavsett vilken distans du valde innan loppet.

Fullföljande cyklister

I lopp där sträckan för medeldistansen är en del av den långa banan: Om en cyklist fullföljer medeldistansen, men måste överge sitt lopp någonstans efter att ha korsat målgången för medeldistansen men före målgången för långa banan, kommer cyklisten att klassas som avslutare av den medellånga banan.

För lopp där medeldistansen inte överlappar den långa banan, och en cyklist varken korsar målgången för medeldistansen eller långa banans mållinje, kommer cyklisten inte att listas i resultaten och kommer inte att betraktas som en cyklist som genomfört loppet.

Om det finns en angiven plats med tidsgräns, och en cyklist inte passerar inom given tidsgräns, kommer cyklisten inte att kunna korsa mållinjen, och kommer inte att vara med i resultaten.

Vissa lopp kan ha mellanliggande platser med tidsgräns som omdirigerar cyklisten från den långa banan till medeldistansen. Om deltagaren blir omdirigerad till den kortare distansen och lyckas korsa mållinjen, kommer cyklisten att listas bland de deltagare som avslutat medeldistansen.

Ranking

Den medellånga banan är ingen tävling. Din totala tid anges, men det finns inga rankningar och därför inga kategorier. Listan över de deltagare som tar sig i mål anges i alfabetisk ordning.

Cyklister som kör den långa banan deltar i ett tävlingslopp. Alla som fullföljer kommer att rankas totalt. Den totala pallplatsen (topp 3) rankas totalt, men tas bort från åldersgruppsberäkningar, de rankas endast i kategorin Total. Detta säkerställer att deltagare som står på den totala prispallen inte premieras en andra gång, utan att andra cyklister kan ta plats på pallen för åldersgruppen. Alla andra deltagare utanför den totala prispallen rankas i sin åldersgrupp.

Det totala resultatet baseras på startskottet medan resultat per ålderskategori baseras på registrerad tid från deltagarens chip.

gfny.cc kommer du initialt att se den övergripande rankingen, baserad på tid från deltagaren chip. Välj kategori i filtren på sidan för att se en åldersgrupp och rankingen per ålderskategori baserat på chiptid.

Kvalificering

GFNY är öppet för alla cyklister över 18 år (eller 19 för vissa lopp, t.ex. GFNY Italia). För att registrera dig, gå till gfny.cc/user/register eller gå till loppets hemsida och registrera dig där. Du behöver inte kvalificera dig för att delta i GFNY.

Kvalificeringsstatus ger dig en plats i startfållan för kvalificerade cyklister vid varje GFNY World-lopp.

Kvalificeringen baseras på placering i din åldersgrupp. Resultat i åldersgrupp baseras på chiptid. Den totala rankningen baseras på tid från startskott och en deltagare som har en snabbare tid baserat på startskottet kan se andra cyklister som var långsammare räknat från startskottet, men med snabbare chiptider.

Kvalificeringen beräknas enligt följande:

Topp 3 totalt (m/k)
Topp 10 % av de som tar sig i mål i varje åldersgrupp
Topp 20 % av de som tar sig i mål i varje åldersgrupp vid regionala mästerskap och världsmästerskap
Minst 1 kvalificerad per åldersgrupp
Avrundning uppåt 0,5 och över: om det fanns 15 deltagare som tog sig i mål och topp 10 % av de som tog sig i mål kvalificerar sig, får de två bästa i åldersgruppen kvalificeringsstatus.

Kvalificeringsstatus beräknas från slutresultat. Kvalificering beräknas inte baserat på preliminära resultat. Slutresultaten är vanligtvis klara 1-2 veckor efter ett lopp, även om större evenemang kan behöva 2 veckor eller längre för att utfärda slutresultat. Håll utkik efter information från ditt lopp via e-post eller socialt meddelande om att kvalifikationer har beräknats.

Din kvalificering är giltig i 380 dagar och du kan se och följa kvalificeringsperioden på ditt gfny.cc-konto. Om du gör ett lopp under din kvalificeringsperiod och inte kvalificerar dig vid det loppet, oroa dig inte - din kvalificeringsstatus förblir giltig fram till 380 dagar från det datum då du fick kvalificeringen. Om du kvalificerar dig på nytt under en befintlig kvalificeringsperiod förlängs ditt kvalificeringsdatum till 380 dagar från det senaste kvalificeringsdatumet.

Resultat

Resultaten finns tillgängliga på gfny.cc/results

Preliminära resultat finns tillgängliga på tävlingsdagen.

Kontakta arrangören av loppet för eventuella frågor om tidtagning, ranking eller tvister. Preliminära resultat kan uppdateras i intervaller dagarna efter ett lopp.

Slutgiltiga resultat är vanligtvis klara 1-2 veckor efter ett lopp. Efter ett lopp granskar tävlingsarrangören resultaten och tillämpar eventuella straff och/eller diskvalificeringar. Mindre evenemang har vanligtvis resultaten klara inom 1 vecka efter loppet. Större evenemang behöver ibland två veckor eller längre, för att färdigställa slutresultaten.

Ditt målgångscertifikat och emblem utfärdas först när resultaten är slutgiltiga. Håll utkik efter kommunikation från ditt lopp via e-post eller sociala medier när målgångscertifikat & emblem är tillgängliga. Det är inte möjligt att utfärda målgångscertifikat innan resultaten slutförts.

För att ladda ner ditt målgångscertifikat och emblem, gå till fliken Resultat i ditt gfny.cc-konto: http://gfny.cc/user/results

Påföljder

TACK till de allra flesta av er för ert utmärkta uppförande på GFNY.

Vänligen kom ihåg att vi ger tidsstraff för att bära hörlurar, använda tempostyre, byta startfålla, inte bära hjälm, kissa på offentlig plats och slänga skräp, bland andra regelbrott. Att inte bära den officiella tävlingströjan leder till diskvalificering. Och det säger sig självt att dopning är olagligt och för alla deltagare som upptäcks använda doping på GFNY leder denna överträdelse till en livslång avstängning vid GFNY-lopp.

Att färdigställa resultat kan ta lite extra tid medan vi granskar bilder från tävlingsfunktionärer, säkerhetsansvariga, miljöambassadörer, fotografer och filmare som ger direkta bevis på missförhållanden av en deltagare. Vid granskning utfärdar tävlingsdomaren slutliga straff för varje överträdelse. Den justerade tiden eller diskvalificeringen återspeglas i gfny.cc/results under "Gun Time" och "Chip Time". Tiderna kommer antingen att återspegla sluttiden efter att straffen har applicerats, eller kommer att ha ett "diskvalificerat" resultat i tidskolumnen.

När det gäller nedskräpning: 2012 uppfann GFNY de extra skräpfickorna på den officiella tävlingströjan och sedan dess har varje GFNY-tröja som någonsin producerats haft dem. Dessutom har varje GFNY-hjälpstation en Eko-zon. Du kan slänga ditt skräp när du cyklar förbi sopptunnan vid Eko-zonen så hämtar vi det om du missar. Det finns ingen anledning för någon att kasta skräp utanför eko-zonerna.

För att vara tydlig: den överväldigande majoriteten av er gör ett fantastiskt jobb med att följa reglerna och uppförandekoden vid loppet. Vi är stolta över att du är med på GFNY och vi inspireras av dig.

Tack för ditt fortsatta stöd!

Regel Överträdelse Straff
3.1 Använda tempostyre 20 min
3.1 Otillåten cykel Diskning
3.2 Inte använda hjälm 10 min
3.3 Inte använda officiell tävlingströja Diskning
3.4 Ändra startnummer 10 min
3.8 Använda hörlurar, spela musik 15 min
4.3 Byta startfålla 20 min
6.1 Osportsligt beteende 20 min till diskning
6.2 Fult språk 20 min
6.3 Fysiskt våld Diskning
7.1 Trafikförseelse 10 min till diskning
7.2 & 7.3 Farlig cykling 10 min till diskning
7.5 Otillåten assistans 10 min till diskning
7.6 Inte hjälpa till vid olycka 20 min till diskning
7.7 Dåligt uppförande 10 min till diskning
8 Nedskräpning 10 min till diskning
9.2 Doping Diskning

 

Partners - Global